1. PODATKI O PODJETJU

Naziv: Koželj d.o.o. Dob, predelovanje zdravilnih zelišč in izdelava kozmetičnih izdelkov
Sedež: Vegova ulica 12, 1233 Dob
Elektronski naslov: info@kozelj.net
Tel: 01/722-09-70
Transakcijski račun pri NLB: SI56 0230 0001 6974 821
Matična št.: 5701759
ID številka za DDV: SI14432269
davčni zavezanec: Da
Odgovorna oseba: Nina Poljšak

Delovni čas podjetja je od 7:00 do 15:00.

Podjetje Koželj d.o.o. Dob ima dejavnost trgovine po internetu določeno in vpisano v Poslovnem Registru Slovenije.

Podjetje Koželj d.o.o. Dob posluje v slovenskem jeziku.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila).

2. SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe KOŽELJ d.o.o. Dob (v nadaljevanju družba) so sestavni del vseh pogodb med družbo in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke), ki poslujejo z družbo.

Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med družbo in stranko.

Uporaba pojmov:

- Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju z družbo, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.

- Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve družbe za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

- Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga družba ponudi stranki.

- Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med družbo in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga družba pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.

- Predmet pogodbe je lahko blago, ki so lahko vsi izdelki iz prodajnega kataloga družbe.

Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko družba odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.

Družba obvešča stranko  preko elektronske pošte, navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko.

3. UPORABA SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med družbo in stranko.

Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev družba izrecno izključi v pisni obliki.

Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in družbo. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev in potrjuje, da je v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev.

Predmetni splošni pogoji so dostopni na spletni povezavi: https://kozelj.net/si/content/3-splosni-pogoji-poslovanja. Seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja je možna tudi na poslovnem naslovu družbe.

Kot podpis pogodbe se šteje oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini družbe.

Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe.

4. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.

Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani https://kozelj.net/si/content/3-splosni-pogoji-poslovanja in ob potrditvi oddaje naročila. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev.

Stranka, ki ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v 2 dneh po prejemu obvestila o spremembi podati družbi pisno izjavo o nestrinjanju. Če stranka v navedenem roku ne sporoči svojega nesoglasja s spremenjenimi pogoji poslovanja, se šteje, da s spremembo v celoti soglaša.

V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima družba pravico, da odstopi od pogodbe.

V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem družbe, se uporabi tista določba, ki je specifičnejša v konkretnem primeru.

Družba in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.

5. SPLOŠNE DOLOČBE

Stranka je dolžna obvestiti družbo o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa (sprememba prebivališča ali sedeža, sprememba lastniške ali pravnoorganizacijske oblike, insolventnost itd.).

Družba zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani družbe https://kozelj.net/si/content/3-splosni-pogoji-poslovanja pod točko 25.

Družbo zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi. 

Družba si pridružuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi.

6. BISTVENE LASTNOSTI IZDELKOV

Bistvene lastnosti vseh izdelkov so napisane poleg vsakega izdelka, v rubriki IZDELKI, s klikom na ikono VEČ O IZDELKU. Odpre se stran z rubrikami DELOVANJE, SESTAVA, NAČIN UPORABE, SHRANJEVANJE in UROK UPORABE IN STABILNOST PO ODPRTJU. Vsem izdelkom so priložena tudi navodila za uporabo.

7. CENE IZDELKOV

Cene izdelkov z vključenim DDV-jem se nahajajo v rubriki IZDELKI, zraven slike vsakega posameznega izdelka.

Cene, prikazane na spletnem naslovu družbe se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Cene so zavezujoče od trenutka, ko družba pošlje stranki e-sporočilo glede potrditve naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe.

V primeru dostave izdelkov je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa družba dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku družbe oziroma po ceni, glede katere se dogovorita družba in stranka.

Vse cene vključujejo DDV.

8. NAČIN PLAČILA IN IZSTAVLJANJE RAČUNOV

Družba omogoča plačilo za izdelke in storitve na sledeče načine:

-          Gotovinsko plačilo ob dostavi s Pošto Slovenije

-          Plačilo po UPN obrazcu na bančni račun družbe

-          Plačilo preko aplikacije PayPal na račun družbe (webshop@kozelj.net)

-          Plačilo s plačilnimi (bančnimi oziroma kreditnimi) karticami (Bankart)

Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo družba uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.

Za varne avtorizacije in transakcije s kreditnimi karticami skrbita prodajalec Koželj d.o.o. Dob in Bankart. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku Koželj d.o.o. Dob.

Po uspešnem plačilu naročila družba pošlje stranki potrdilo o prejetem plačilu. Račun za naročeno blago ali storitev družba priloži v paket v fizični obliki in pošlje po pošti ali ga stranki pošlje v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob oddaji naročila na spletni strani družbe.

Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.

9. LASTNIŠTVO

Če v pogodbi med družbo in stranko ni dogovorjeno drugače, si družba pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.

10. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da družba ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo družba kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.

Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga. Družba si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.

Družba si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si družba pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo družba nemudoma obvestila stranko o tehničnih težavah ter posredovala navodila glede nadaljnjih postopkov. Stranka mora pred obiskom spletne strani družbe na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.

Družba si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani družbe nemudoma obveščena.

Družba si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika.

11. DOBAVNI POGOJI

Stroški dostave, poštnine in obdelave za Slovenijo znašajo 3,90 € z vštetim DDV. Pri naročilu v vrednosti nad 50,00 € se stroškov dobave, poštnine in obdelave ne zaračuna.

V primeru prevzema predmeta naročila na sedežu podjetja ali v primeru naročila izdelka v elektronski obliki stroškov transportnega pakiranja in dostave ni. Na prevzemnem mestu Koželj d.o.o. Dob, Vegova ulica 12, 1233 Dob je možno plačilo z gotovino ali s plačilno oziroma kreditno kartico (Activa, Mastercard, Visa, Visa Electron, American Express, BA Maestro) ter ApplePay in GPay.

Družba poleg Slovenije pošilja tudi v druge države EU. Stroški dostave, poštnine in obdelave pri pošiljanju v druge države EU znašajo 9,90 € ne glede na velikost naročila.

Naročeno blago bo odposlano najkasneje v roku 5 delovnih dni po prejemu sredstev na bančni račun družbe. Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na dela prost dan ali praznik, bo odposlano najkasneje v roku 5 delovnih dni. Izdelki, pri katerih je na spletni strani izrecno naveden daljši dobavni rok, bodo dostavljeni v slednjem roku.

V primeru naročila virtualnega izdelka v elektronski obliki bo tak izdelek poslan v nekaj urah po prejetju plačila. Tovrstni izdelki bodo poslani na e-naslov, ki je bil naveden ob izvedbi naročila.

V primeru, da družba zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku, o novem dobavnem roku obvesti stranko preko posredovanih kontaktnih podatkov.

Družba v nobenem primeru ne odgovarja za nedobavo blaga iz razlogov, na katere nima vpliva.

V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v dogovorjenem roku, mora družbo pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če družba tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga.

Družba ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru višje sile v skladu z 153. členom Obligacijskega zakonika.

12. PREVZEM BLAGA

Stranka je dolžna prevzeti predmet pogodbe najkasneje v roku 14 dni po prejemu pisnega poziva družbe.

V primeru dostave blaga preko partnerskih dostavnih služb je stranka dolžna opraviti prevzem blaga v skladu s pogoji poslovanja dostavne službe.

13. PROMOCIJSKE KODE OZ. KODE ZA POPUST

Promocijska koda družbe omogoča številne ugodnosti pri nakupovanju v okviru spletne trgovine (popusti, darila ob nakupu, brezplačno dostavo ipd.). Promocijska koda se lahko nahaja v raznih oglasih, e-poštnih sporočilih družbe in na drugih medijskih nosilcih.

Uporabljivost promocijske kode je časovno omejena; koda se lahko uporabi zgolj znotraj časovnega obdobja, določenega za posamezno kodo.

Uporabnik lahko kodo navede in potrdi v polju ''promocijska koda'' v postopku oddaje naročila. Ko je koda uspešno potrjena, se iz nje izvirajoča vrednost popusta (v primeru, da promocijska koda omogoča popust) avtomatično odšteje od vrednosti naročila, uporabnik pa mora doplačati razliko do celotne vrednosti naročila.

V okviru enega postopka oddaje naročila je lahko uporabljena zgolj ena promocijska koda naenkrat.

14. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

Potrošnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga družbi sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema blaga.

Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca info@kozelj.net ali na drug način, ki ga omogočajo ostali kontaktni podatki družbe, oziroma s pomočjo obrazca, ki je na voljo TUKAJ. Voljo za odstop od pogodbe mora potrošnik navesti jasno in nedvoumno.

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeto blago vrne na naslov družbe (Koželj d.o.o. Dob, Vegova ulica 12, 1233 Dob). Kupec mora najkasneje v 14 dneh po obvestitvi družbe o odstopu od naročila podjetju vrniti blago.

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik mora vrniti izdelek v originalni embalaži. Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Če potrošnik odstopi od pogodbe mu družba brez nepotrebnega odlašanja vrne prejeta plačila z nakazilom na transakcijski račun, razen če potrošnik izrecno zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Potrošnik skupaj z izjavo o odstopu navede svoje osebne podatke (osebno ime in kontaktne podatke). Družba vrne kupnino in vsa ostala plačila najkasneje v 14 dneh po prejetju obvestila o odstopu, vendar lahko družba vračilo zadrži do prejetja vrnjenega blaga oziroma dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je dejansko poslal blago.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.

Potrošnik nima pravice do odstopa od naročila v primerih, določenih v 5. odstavku 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov.

V primeru, da je bil za plačilo naročila (ali za del vrednosti naročila) uporabljen darilni bon, se v primeru odstopa od pogodbe potrošniku vrne bon v enaki vrednosti, kot jo je imel bon ob oddaji naročila.

V primeru, da je bila pri oddaji naročila uporabljena promocijska koda za popust, se potrošniku v primeru odstopa od pogodbe vrne popust v obliki nove promocijske kode. Potrošniku se vrne le vplačani znesek.

15. STROŠKI,POVEZANI Z UPORABO KOMUNIKACIJSKEGA SREDSTVA

Pri uporabi komunikacijskega sredstva ni nobenih stroškov, ki bi lahko v zvezi s to uporabo nastali.

16. REGISTRACIJA UPORABNIKA

Z registracijo na https://kozelj.net/si/prijava?create_account=1 pridobite uporabniški račun. Pravico do nakupa v spletni trgovini Koželj d.o.o. Dob imajo registrirani člani in tudi gostje, ki opravijo hitri nakup in se pred nakupom ne rabijo registrirati.

Ob registraciji uporabnika na spletni strani pridobi uporabnik podatke, s katerimi dostopa do spletne trgovine:

·         uporabniško ime, ki je enako e-poštnemu naslovu, ki ga je uporabnik navedel v postopku registracije

·         geslo za dostop.

Če želi uporabnik spremeniti uporabniško ime ali geslo, lahko to stori v uporabniškem profilu na spletni strani.

17. TOČNA NAVEDBA TEHNIČNIH KORAKOV, KI VODIJO DO NAROČILA (SKLENITVE POGODBE)

a) na prvi strani izberite zavihek: VSI IZDELKI
b) izberite izdelek, ki ga želite naročiti in kliknite ikono: V KOŠARICO
c) sistem vam ponudi dve možnosti NADALJUJTE Z NAKUPOVANJEM ali NADALJUJTE NA BLAGAJNO
d) če želite naročiti več izdelkov, kliknite na NADALJUJTE Z NAKUPOVANJEM in sledeče izdelke po istem postopku dodajte v košarico
e) košarico lahko dopolnite z izdelkom iz »posebne ponudbe«, ki se samodejno pokaže v košarici, to storite tako, da kliknete na gumb SPREJMI SPREMEMBO ali DODAJ V KOŠARICO odvisno od tipa posebne ponudbe
f) po končanem nakupu, kliknite na zavihek: NADALJUJTE NA BLAGAJNO
g) v rubriki PODATKI NAROČNIKA vpišite svoje podatke ter nato kliknite zavihek NAPREJ. Polja, označena z * je treba obvezno izpolniti.
h) v rubriki NAČIN PLAČILA izberite želeni način plačila (omenjeni zgoraj) s klikom na ikono ter nato kliknite zavihek NAPREJ
i) če želite odstraniti določen izdelek ali storitev iz nakupovalne košarice, lahko s klikom na ikono smetnjaka odstranite izbrani izdelek oziroma storitev.
j) če želite spremeniti število kosov določenega izdelka v košarici to storite s puščicama ob kvadratku s številom izdelkov, ki se nahaja ob izdelku v košarici
k) v primeru, da imate promocijsko kodo ali darilni bon družbe, jo lahko uporabite in navedete v ustreznem polju pri oddaji naročila
l) v rubriki PREGLED NAROČILA preglejte in preverite vaše naročilo, nato kliknite zavihek NAROČI, za zaključek nakupa, ali kliknite zavihek NAZAJ, če želite popraviti vaše naročilo.
m) sami izberete način prevzema oz. dostave (osebni prevzem na naslovu družbe ali dostava s strani dostavne službe Pošte Slovenije).
n) po zaključenem naročilu bo na vaš e-poštni naslov prišlo obvestilo o naročilu in povzetek vašega naročila. S tem korakom je postopek naročanja zaključen.
o) S potrdilom naročila se zavežete k izpolnitvi pogodbe in potrdite, da ste zavezani k plačilu. V primeru, da je naročilo uspešno oddano, sistem izpiše številko naročila.
p) Registrirani uporabnik lahko dostopi do podatkov o vsebini pogodbe in statusu naročila v svojem uporabniškem profilu kadarkoli. Družba lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. 
r) Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da na zaključku nakupa vpiše še naziv podjetja in davčno številko podjetja. Prav tako so enake možnosti plačila.

Rok veljavnosti prejete ponudbe je 8 dni. Po poteku tega roka, se ponudba šteje za nično. Cene veljajo na dan naročila in se ne spreminjajo.

Vse sklenjene pogodbe se hranijo na sedežu podjetja; dostop do le-teh je možen z naročilom po e-pošti: info@kozelj.net ali s klicem na telefonsko številko 01/722-09-70.

18. JEZIKI, V KATERIH JE MOŽNO SKLENITI POGODBO

Jeziki, v katerih je možno skleniti pogodbo (opraviti nakup), so slovenščina, hrvaščina in angleščina.

19. OBRAVNAVA PRITOŽB IN REŠEVANJE SPOROV

Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med družbo in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež družbe.

Skladno z zakonsko ureditvijo družba ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Ponudnik, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na spletni povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL  Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Družba spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Družba zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov info@kozelj.net.

Družba bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.

20. ODSTOP DRUŽBE OD POGODBE

V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima družba pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru družba na transakcijski račun stranke vrne morebitne vplačane zneske.

Družba ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če stranka daje družbi neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

21. MNENJA NAROČNIKOV

Mnenja naročnikov so integralni del spletne strani in so namenjena skupnosti uporabnikov. Z oddajo mnenja, ocene ali priporočila se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in družbi dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih komunikacije z javnostjo. Družba ima pravico vsebino mnenja ali komentarja uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu družbe, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah.

Družba omogoča, da mnenje napiše katerikoli uporabnik spletne trgovine, pred dokončno objavo pa jih družba pregleda. Družba ne bo objavila mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, neprimerni ali ki po oceni družbe ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem.

22. ODGOVORNOST ZA STVARNE IN PRAVNE NAPAKE

Družba odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga.

Prodajalec odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo potem, ko je nevarnost prešla na kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva.

Glede pravic in obveznosti izhajajočih iz stvarnih napak se uporabljajo določbe navedene v členih 37. do 40. Zakona o varstvu potrošnikov. 

23. PRAVNO OBVESTILO 

Spletna trgovina Koželj d.o.o. Dob in vsi podatki na njej, slike artiklov, grafični in video elementi na spletni strani so zaščiteni in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja.

24. IZJAVA GLEDE PREHRANSKIH IN ZDRAVSTVENIH TRDITEV PRI OPISIH IZDELKOV 

Vse informacije na straneh spletne trgovine družbe, so zgolj informativnega značaja in nikakor niso namenjene, kot nadomestilo za nasvete lečečega zdravnika ali drugega  zdravstvenega osebja,  prav tako ne morejo biti nadomestilo za ustrezno zdravstveno pomoč. Izdelki in trditve o posameznih izdelkih na tej spletni trgovini, niso bili ocenjeni s strani državnih inštitucij in niso namenjeni za zdravljenje ali preprečevanje bolezni.

25. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z vašimi osebnimi podatki ravnamo v skladu z zakonodajo, pošteno, varno in za vas pregledno. Zavedamo se svoje odgovornosti, ker ste nam zaupali svoje osebne podatke. Zato so v nadaljevanju navedene vse ključne informacije glede obdelave podatkov, naših obveznosti in vaših pravic.

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV
KOŽELJ d.o.o. Dob
Vegova ulica 12, 1233 Dob, Slovenija
telefon: 01 722 09 70
e-pošta: info@kozelj.net


Vsa vprašanja in uveljavljanje pravic povezanih z obdelavo osebnih podatkov upravljavca se lahko posredujejo pisno preko elektronske pošte na naslov info@kozelj.net oz. preko navadne pošte na, v prejšnjem odstavku naveden, naslov upravljavca.

NAMENI OBDELAVE PODATKOV
Osebne podatke obdelujemo za:

- pošiljanje naročila

- vzpostavitev kontakta s stranko po oddanem povpraševanju

- namene nagradne igre - identifikacija nagrajencev, vzpostavitev stika z nagrajencem, pošiljanje nagrade nagrajencu

- pošiljanje e-novičk strankam

Podatke hranimo do strankine zahteve po izbrisu.

Ker obdelava osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi, imate vedno možnost to privolitev spremeniti ali preklicati in za vnaprej glede vaših osebnih podatkov odločiti drugače.

OBDELAVA, HRAMBA IN ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec tekom zagotavljanja svojih storitev obdeluje osebne podatke za različne namene in v različnem obsegu. Upravljavec tako, med drugim, obdeluje naslednje podatke (za točen posodobljen seznam osebnih podatkov se posamezniki lahko obrnejo na upravljavca):

Podatki o naročnikih ter kupcih izdelkov in programov:

·         ime in priimek;

·         naslov;

·         naslov za dostavo;

·         telefonska (mobilna) številka;

·         elektronska pošta (email);

·         pretekli nakupi;

·         podatki o plačilu;

·         številka računa.

Osebni podatki posameznikov, ki se naročijo na redno prejemanj sporočil / novic:

·         ime in priimek; 

·         elektronska pošta (email);

·         telefonska (mobilna) številka;

·         podatki glede odziva na e-poštna sporočila;

·         lokacija.

Osebni podatki posameznikov, ki nalagajo mnenja:

·         ime in priimek; 

·         datum.

Osebni podatki posameznikov, ki sodelujejo v nagradnih igrah:

·         ime in priimek;

·         elektronska pošta (email);

·         telefonska (mobilna) številka;

·         naslov za dostavo (v primeru zmagovalca).

Podatki obiskovalcev spletnih strani upravljavca (obseg osebnih podatkov odvisen od preferenc posameznika):

·         IP naslov;

·         lokacijo omrežja (kjer je to mogoče na podlagi IP naslova);

·         edinstveno identifikacijsko številko (generirana samodejno);

·         URL-ji (domene) vseh obiskanih spletnih strani na spletnem mestu;

·         datum in čas, trajanje obiska posamezne spletne strani;

·         število obiskanih spletnih strani in porabljen časi na posamezni strani;

·         URL spletne strani, ki je posameznika preusmerila na spletno stran upravljavca.
 

PRAVNE PODLAGE IN NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec osebne podatke glede na namen obdeluje na eni izmed spodaj opisanih pravnih podlag:


Pogodbene obveznosti

Upravljavec obdeluje osebne podatke za potrebe sklenitve in izpolnitve pogodbe v primerih, ko posameznik naroči oz. kupi katerega izmed izdelkov in/ali programov upravljavca.

V okviru pogodbenih obveznosti upravljavec pošilja SMS sporočila za obveščanje primerih kadar stranka izbere plačilo preko UPN-ja, ko upravljavec preko SMS sporočila stranki posreduje podatke za plačilo in za obveščanja strank glede obdelave njihovih naročil (npr. v primeru zamude pri odpošiljanju, itd.).

Privolitev 

Upravljavec obdeluje osebne podatke na podlagi posameznikove privolitve v primerih, ko se posameznik prijavi na redno prejemanje sporočil / novic upravljavca, na nagradno igro, oz. v primeru, ko posameznik na spletno stran upravljavca naloži recept oz. mnenje. Privolitev se prav tako uporablja za pošiljanja obvestil preko SMS sporočil (npr. ko uporabnik zapusti nakupovalno košarico na spletni strani upravljavca brez dokončanja nakupa).

Posameznik lahko svojo privolitev kadarkoli prekliče brez škodljivih posledic. To lahko stori tako, da uporabi možnosti za odjavo, ki jih vsebuje posamezno sporočilo, ali kontaktira upravljavca v skladu s kontaktnimi podatki navedenimi v tej Politiki.

Zakonske obveznosti

V določenih primerih je za izpolnitev upravljavčevih zakonskih obveznosti potrebna obdelava osebnih podatkov (npr. obdelava osebnih podatkov pri izdaji računov za kupljeno blago / storitve).

Zakoniti interes

Upravljavec uporablja zakoniti interes kot pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v primeru pošiljanja elektronske pošte, ko uporabnik zapusti nakupovalno košarico na spletni strani upravljavca brez dokončanja nakupa ter v primerih, ko upravljavec obdeluje osebne podatke obiskovalcev spletnih strani z namenom preprečevanja, odkrivanja in sankcioniranja kakršnihkoli zlorab ali poskusov zlorab spletnih strani upravljavca.

HRAMBA IN IZBRIS

Osebne podatke v profilu uporabnika upravljavec hrani več čas, dokler je uporabnik registriran na spletnih straneh upravljavca.

Osebni podatki, ki se obdelujejo na podlagi privolitve, se hranijo trajno oz. do preklica te privolitve s strani posameznika.

Podatke o izdanih računih upravljavec hrani 10 let od izdaje.

Podatke, ki si potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med upravljavcem in kupcem izdelkov / programov, se hranijo še 5 let od izpolnitve pogodbe.

Po poteku zgoraj navedenih rokov hrambe se osebni podatki izbrišejo ali anonimizirajo, kar pomeni, da jih upravljavec spremeni na tak način, da podatkov ni več mogoče povezati s posameznikom.

PROSTOVOLJNOST POSREDOVANJA PODATKOV IN POSLEDICE NEPOSREDOVANJA

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Posameznik v primeru, da svojih podatkov ne posreduje, ne more koristiti določenih storitev upravljavca (npr. ni mogoče skleniti pogodbe o nakupu izdelkov / programov, saj so osebni podatki potrebni za dostavo naročila in izdajo računa). 
 

DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov ne posreduje in ne omogoča seznanitve z njimi nepooblaščenim tretjim osebam. Izven upravljavca - družbe KOŽELJ d.o.o. Dob imajo dostop do osebnih podatkov samo tiste osebe, ki imajo z upravljavcem sklenjeno pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo ter zahteve upravljavca glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). 

Pogodbeni obdelovalci, ki jim obdelujejo osebne podatke upravljavca, so:

·         ponudniki storitev marketinga;

·         ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil;

·         ponudniki programerskih rešitev;

·         dostavne službe.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil upravljavca  in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti osebnih podatkov.

PRAVICA POSAMEZNIKOV

Posameznik, ki bi rad uveljavljal katero izmed svojih pravic, vezanih na njegove osebne podatke, oz. ima vprašanja glede obdelave njegovih osebnih podatkov, lahko to kadarkoli stori preko v uvodu te Politike navedenih kontaktnih podatkov.

Upravljavec bo, za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, od posameznika zahteval dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

Upravljavec se zavezuje, da bo na zahtevo posameznika po uveljavljanju katere izmed spodaj navedenih pravic, podal odgovor najkasneje v roku 30 dni. V kolikor zahteve ne bo moč izpolniti v celoti v navedenem roku, bo upravljavec to posamezniku sporočil skupaj z ustrezno obrazložitvijo.

Pravica do obveščanja

Posameznik ima pravico do informacij o tem katere osebne podatke obdeluje upravljavec, na kakšni podlagi, za kakšen namen in koliko časa jih hrani.

Pravica do pozabe

V kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje upravljavec, obdelujejo in ob pogoju, da ni drugih pravnih podlag za njihovo nadaljnjo hrambo in obdelavo, lahko od upravljavca kadarkoli zahteva, da se taki osebni podatki izbrišejo.

Pravica zahtevati popravek, izbris ali vložiti pritožbo

Posameznik lahko preko v tej Politiki navedenih kontaktnih podatkov kadarkoli zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov, ter vloži pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov s strani upravljavca.

Iz baze prejemnikov obvestil se posameznik lahko kadarkoli odjavi preko v tej Politiki navedenih kontaktnih podatkov ali s klikom na povezavo na dnu promocijskih elektronskih sporočil. 

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo sporočijo preklic registracije. 

Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik upravljavcu poravnati vse morebitne še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini. Upravljavec bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te Politike varoval tudi v primeru preklica registracije.

Pravica do prenosljivosti

Posameznik lahko od upravljavca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

Pravica do pravnega sredstva in sankcije

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije), pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa. 

V vsakem primeru upravljavec naproša, da se posameznik najprej posluži pravice do pritožbe neposredno pri upravljavcu.

Pravice vezane na avtomatizirano obdelavo

Posameznik ima pravico ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave. Posameznik lahko v tem primeru vloži pritožbo pri upravljavcu.

Pravica do umika privolitve

Posameznik ima pravico do umika privolitve za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, ko le-ta temelji na privolitvi (npr. v primeru prejemanja promocijskih sporočil).

Vsaka sprememba varstva osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.

 

Ti splošni pogoji družbe so veljavni od 1.3.2024 do njihovega preklica oz. do sprejema novih splošnih prodajnih pogojev poslovanja družbe Koželj d.o.o. Dob.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij ali razčiščevanju dilem vam bomo z veseljem pomagali, preko e-pošte: info@kozelj.net.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu. V Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).