Koželj - predelava zdravilnih zelišč in izdelava kozmetičnih izdelkov

 • SLOVENSKI
 • HRVATSKI
 • SRPSKI
 • ENGLISH
 • МАКЕДОНСКИ
SLOVENSKI

HRVATSKI

SRPSKI

ENGLISH

МАКЕДОНСКИ

0

 
 
 
 • DOMOV
 • NAŠA ZGODBA
 • IZDELKI
 • CERTIFIKATI
 • NOVICE
 • KONTAKT
 •  

NAGRAJENCI IN PRAVILA NAGRADNIH IGER

NAGRAJENCI:


SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH

SPLOŠNE DOLOČBE ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE
Koželj d.o.o. Dob, Vegova ulica 12, 1233 Dob (v nadaljevanju Koželj oziroma organizator) prireja nagradna žrebanja oz. nagradne igre v reklamne namene na Facebook profilu https://www.facebook.com/kozeljdob/ in na spletnem mestu www.kozelj.net z znanimi dobitki (v nadaljevanju nagradna igra).

NAMEN NAGRADIH IGER
Namen nagradnih iger je promocija izdelkov družbe Koželj in povečanje obiska strani  www.kozelj.net ter Facebook profila https://www.facebook.com/kozeljdob/.
Ob vsaki posamezni nagradni igri je izdelek  predstavljen v opisu nagradne igre na Facebook profilu https://www.facebook.com/kozeljdob/.

POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri strinjajo s  Pravili in pogoji sodelovanja (v nadaljevanju: Pravila) in jih v celoti sprejemajo.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri, razen, če ni drugače določeno.
Posamezniki lahko sodelujejo v nagradni igri tako kot je opisano v objavi o določeni nagradni igri na Facebook profilu https://www.facebook.com/kozeljdob/.
Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre, Koželj d.o.o. Dob, Vegova ulica 12, 1233 Dob. Seznam nagrajencev hrani podjetje Koželj d.o.o. Dob, Vegova ulica 12, 1233 Dob. Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo osebnega imena in priimka oz. svojega Facebook naziva s povezavo na svoj profil na Facebook profilu https://www.facebook.com/kozeljdob/ in na spletnem mestu www.kozelj.net.
Koželj d.o.o. Dob, Vegova ulica 12, 1233 Dob, kot upravljalec vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1).

TRAJANJE NAGRADNIH IGER
Nagradne igre bodo potekale od  4. 4. 2017 do preklica. Podatki o vsaki posamezni nagradni igri, kot npr. obdobje vsakega posamezne nagradne igre in način sodelovanja, pogoji sodelovanja, morebitne nagrade, itd. bodo objavljeni  v objavi na Facebook profilu https://www.facebook.com/kozeljdob/ najmanj v času trajanja vsake posamezne nagradne igre.

NAGRADE
Nagrade, ki bodo podeljene v nagradni igri in njihova vrednost z vključenim ddv, so opisane v objavi o določeni nagradni igri na Facebook profilu https://www.facebook.com/kozeljdob/. Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrade ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

PODELITEV NAGRADE
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: Sodelujočemu nagrado dostavi pošta in sicer predvidoma v roku enega tedna od razglasitve rezultatov. Če sodelujoči organizatorju ne posreduje zgoraj navedenih podatkov, ni upravičen od organizatorja zahtevati nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do sodelujočih na podlagi teh pravil. Sodelujoči pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

ŽREBANJE
Žrebanje bo potekalo na sedežu  Koželj d.o.o. Dob v času, ki je opisan v objavi o določeni nagradni igri na Facebook profilu. Pri žrebu bo uporabljen program https://commentpicker.com/, ki zagotavlja nepristranskost pri izbiri nagrajenca. Končni izid nagradne igre bo objavljen na spletni strani www.kozelj.net in v objavi o določeni nagradni igri na Facebook profilu.   Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime, priimek in kraj bivanja objavijo na spletni strani organizatorja in na Facebook profilu.

OSTALA PRAVILA
Koželj d.o.o. Dob, Vegova ulica 12, 1233 Dob ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
• (Ne)delovanje družbenega omrežja Facebook.
• (Ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči.
• Nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
• Vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnih igrah (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, itd.). Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila. Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov, pridobljenih pri pristopu k igri ter vsesplošno sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov: info@kozelj.net. Pri tem se ga tudi izloči iz nagradnega žrebanja.

KONČNE DOLOČBE
Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago 3-članska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 05.4.2017 in so objavljena na spletni strani organizatorja – www.kozelj.net pod zavihkom NOVICE.   Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na www.kozelj.net in na Facebook profilu https://www.facebook.com/kozeljdob/. Pravila nagradnih iger so dostopna na straneh www.kozelj.net ali Facebook profilu https://www.facebook.com/kozeljdob/, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@kozelj.net 
Preglejte našo celotno ponudbo in izberite izdelek samo zase
BRSKAJ NAPREJ
Preglejte našo celotno ponudbo in izberite izdelek samo zase
 
BRSKAJ NAPREJ
 
Podpiramo najbolj priljubljena spletna plačila. V nekaj korakih, varno do vašega izdelka.
Podpiramo najbolj priljubljena spletna plačila. V nekaj korakih, varno do vašega izdelka.
 
 
 
 
Copyright © 2020 Prizadevamo si objavljati samo preverjene in pravilne podatke; če na naši strani odkrijete neresnične oziroma neustrezne informacije, nam to prosimo sporočite na info@kozelj.net. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelkov.